iulie 30, 2011

Varsta inocentei


Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri
Şi niciodată n-or să vie iară,
Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară
Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri,
Ce fruntea-mi de copil o-nseninară,
Abia-nţelese, pline de-nţelesuri ... (Mihai Eminescu)

iulie 03, 2011

Geometrie divina

Lumea aceasta zadarnică şi în care ni se hotărăşte soarta pe vecie 
nu este atât de neimportantă, de zadarnică şi de iluzorie 
de vreme ce Hristos a venit să moară aici.
(Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii)